Head lapsevanemad!

Praegu on kõige tähtsam meie kõigi tervis. Seoses COVID-19 kriitilise olukorraga kehtivad Eestis 11. märtsist kuni vähemalt 25. aprillini ranged piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi korraldustele ja juhistele kehtivad sellel perioodil lasteaias uuendatud erimeetmed:

 • Palume vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte tuua. Lasteaias käimine on võimaldatud lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse koju jätmiseks.
 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Ühine valverühm on avatud ainult hommikul 7.00-7.30 õues. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus. Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla.
 • Rühmad on avatud 7.30-19.00. Vastasrühmade liitmist kasutame erandkorras (nt töötajate haigestumisel).
 • Erinevate rühmade laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu. Söömine toimub ühes vahetuses: hommikusöök 8.30, lõuna 12.15, oode 15.15.
 • Peatatud on rühmade projektitegevused ning uusi õppetegevusi ei toimu. Kinnistame ja kordame varem õpitut.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole lubatud. Ka rühma esikusse ja garderoobi palume mitte siseneda.
 • Lapsed võtab rühmatöötaja vastu ning annab vanemale õhtul üle rühma välisukselt. Palume oma tulekust märku anda rühma uksekellaga.
 • Planeeritud arenguvestlused lastevanematega toimuvad Zoomi või muu virtuaalse keskkonna vahendusel, ilmade soojenedes õues.
 • Lapsevanem teavitab oma rühmaõpetajat lapse lasteaeda tulekust tulekule eelneval tööpäeval hiljemalt kell 12.00 Eliisi kaudu. Näiteks: kui teate, et laps tuleb kindlasti lasteaeda kolmapäeval, siis teavitage sellest rühmaõpetajat teisipäeval hiljemalt kell 12.00. Kui teate, et laps tuleb kindlasti lasteaeda esmaspäeval, siis sellest palume teada anda juba sellele eelneval reedel hiljemalt kell 12.00.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Huviringide tegevus on peatatud.
 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 10 päeva peale kontakti kodus hoida.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Teade lasteaia osalustasu kohta: Kuusalu Vallavalitsus arutas 11.märtsil toimunud istungil eriolukorra või muude sarnaste olukordade ajal laste piiratud võimalust lasteaias viibimisel ning  on arvamusel, et ajavahemikul 15.märtsist kuni 30.aprillini mitte võtta lasteaia osalustasu, kui laps ei ole viibinud lasteaias. Vallavalitsus valmistab ette eelnõu volikogule esitamiseks, mille kohaselt volikogu delegeeriks  lasteaia osalustasust vabastamise eriolukorra või muude sarnaste olukordade perioodil vallavalitsuse pädevusse.

Uue info lasteaialt edastame siis, kui tekib muudatusi.

Olge kõik terved!

 

Lasteaed ja rühmaõpetajad on vajadusel valmis andma erinevat nõu ning soovitusi lapse arengu toetamiseks! Soovitusi leiate ka: www.tarkvanem.ee

Praegusel pingelisel ajal ärge jääge oma muredega üksi! Häid soovitusi oma vaimse tervise hoidmiseks selleks leiate: www.peaasi.ee

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo