Head lapsevanemad!

Sel lasteaia õppeaastal on kõige tähtsam meie kõigi tervis. Peame järjepidevalt olema valvsad ja teadlikud COVID-19 viiruse olemasolust ja arvestama selle leviku laienemisega. Olukorraga seoses on lasteaias kasutusel erimeetmed. Palume kõikidest erimeetmetest vastutustundlikult kinni pidada:

 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Avatud on ühine valverühm (hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.45–19.00). Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla. Valverühm on võimalusel õues, väga halva ilma korral aatriumis. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus.
 • Lapsevanemad, kes on täiesti terved, võivad siseneda ainult rühma esikusse (kahe rühma vaheline ühisala) jälgides, et korraga viibib esikus 1 inimene kandes maski. Selle reegli jälgimiseks palume teil arvestada ooteajaga õues ning varuda lapse üleandmiseks rühma rohkem aega.
 • Rühma garderoobi palume mitte siseneda.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaeda on lubatud ainult erikokkuleppel ning tingimusel, et siseneja kannab kaasa võetud maski ning desinfitseerib käed.
 • Laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu.
 • Lapse puudumisest teavitab vanem  rühma töötajat hiljemalt kell 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Kui Eliisile vanemal ligipääs puudub, siis võib vanem teavitada lasteaia üldtelefonile (6464390) helistades või saates e-kirja rühma elektronpostkasti.
 • Kunsti-, muusika- ja liikumistunnid toimuvad tavapäraselt rühmade kaupa.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Vastavalt riiklikele korraldustele on huvitegevus lasteaias kuni 1. veebruarini peatatud.
 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida. Lähikontaktse juhis.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge kõik terved!

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo