Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldustele ja juhistele kehtivad alates 1.09.2021 meie lasteaias järgmised erimeetmed, millest palume kõigil vastutustundlikult kinni pidada:

 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Ühine valverühm on avatud hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.45-19.00 õues. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus. Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla.
 • Rühmad on avatud 7.30-17.45. Vastasrühmade liitmist kasutame erandkorras (nt töötajate haigestumisel).
 • Erinevate rühmade laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Ülemajalised lasteaia üritused toimuvad õues.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu. Söömine toimub alates 1.09.2021 kahes vahetuses vastavalt lasteaia 2021/22 õa päevakavale.
 • Lasteaia päeva jooksul viibime lastega palju õues. Selleks on vajalik, et lastel oleks lasteaias olles olemas ilmastikukindel riietus.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole lubatud (va erikokkuleppel nt harjutamine lasteaiaga, arenguvestlused, õppe- või huvitegevuse läbiviimine).
 • Lasteaia hoonesse sisenemisel kannab lapsevanem maski.
 • Lapsed võtab rühmatöötaja vastu ning annab vanemale õhtul üle rühma välisukselt. Palume oma tulekust märku anda rühma uksekellaga.
 • Vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kl 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Lasteaias saavad toimuda huviringid. Lasteaias toimuvates huviringides osalevad ühes tegevuses maksimaalselt kahe erineva vastasrühma lapsed.
 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Lasteaed teavitab seejärel haigusjuhtumist Terviseametit. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Lähikontakti korral lasteaias ei pea jääma karantiini haigustunnusteta kuni 12-aastased lapsed, täielikult vaktsineeritud ja viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbipõdenud inimesed.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest ning hoiame distantsi.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge terved ja hoitud!

Lasteaed ja rühmaõpetajad on vajadusel valmis andma erinevat nõu ning soovitusi lapse arengu toetamiseks! Soovitusi leiate ka: www.tarkvanem.ee

Praegusel pingelisel ajal ärge jääge oma muredega üksi! Häid soovitusi oma vaimse tervise hoidmiseks selleks leiate: www.peaasi.ee

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo