Sõimerühm ( kuni 3 a lapsed ), 12 last

Õpetaja: Katre

Assistendid: Anneliis ja Gerli

E-post: tahesarad@kuusalu.ee