Sõimerühm ( kuni 3 a lapsed ), 14 last

Õpetaja: Katre

Assistendid: Raili ja Gerli

E-post: tahesarad@kuusalu.ee