Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:
• lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
• lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
• laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö

 

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia teema ja eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks

 Teema:

Sügis, talv, kevad, suvi-

õue minnes tekib huvi.

Metsas, meres, nõlval, mäel –

loomariigist sõpru näen.

 Eesmärgid:

  • Laps tunneb huvi looduse ja loomariigi vastu ning tegutseb loovalt õuekeskkonnas
  • Laps avastab ümbritsevat keskkonda tunnetades, uurides, vaadeldes ja kogedes ning on julge oma ideede väljendamisel
  • Lasteaia väärtused toetavad kodu ja lasteaia koostööd lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevuses

 Põhimõtted:

  • Projekt- ja õuesõppe järjepidev kasutamine
  • Lasteaia väärtuste nähtavaks tegemine
  • Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse

 Moto:

Ma kuulen ja ma unustan.

Ma näen ja ma jätan meelde.

Ma teen ja ma mõistan.