Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:
• lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
• lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
• laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö

 

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia teema ja eesmärgid 2020/21 õppeaastaks

 

 Teema:

Vaatlen, uurin, avastan,

mitmeid kordi katsetan.

Igas asjas miskit märkan,

kui ei oska ikka jätkan.

 

Eesmärgid:

  • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi läbi igapäevaste tegevuste avastades, uurides ja katsetades.
  • Õpetaja loob turvalise, avatud ja mitmekülgse õpikeskkonna (toas ja õues), kus laps julgeb katsetada ja eksida ning tunneb rõõmu õnnestumistest.
  • Laps hoolib enda ja teiste tervisest ning oskab tervist hoida. Õuesõpe toetab laste tervise edendamist.

 

Moto:

Ma kuulen ja ma unustan.

Ma näen ja ma jätan meelde.

Ma teen ja ma mõistan.