Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:
• lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
• lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
• laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia teema 2018/2019 õppeaastaks:

” Muinasjutuaed – seal imeline lapsepõlveaeg”

 

Moto:
Ma kuulen ja ma unustan.
Ma näen ja ma jätan meelde.
Ma teen ja ma mõistan.

Eesmärgid 2018/19 õppeaastal:

  • Õuesõppe, projektõppe ja muinasjuttude rakendamine igapäevaselt, erinevate aktiivmeetodite kasutamine, kaasaegsete metoodikate kasutamine (Kiusamisest Vaba Lasteaed, Samm Sammult, Vaikuseminutid )
  • Lasteaia ja kodu vaheline koostöö lapse arendamisel
  • Laps oskab hoida ja väärtustada Eesti kultuuri ja tavasid