Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:
• lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
• lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
• laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö

Lasteaia moto:

Ma kuulen ja ma unustan.

Ma näen ja ma jätan meelde.

Ma teen ja ma mõistan.

 

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia teema ja eesmärgid 2021/22 õppeaastaks

 

Teema: Väärtustades loodust südamega!

Eesmärgid:

*Laps märkab ümbritsevat loodust ja liigub looduses avatud südame ja pilguga.

*Laps mängib looduses loovalt erinevate vahenditega ja kasutab oma teadmisi uute seoste

loomisel.

*Laps julgeb küsida ja avaldada oma mõtteid teda ümbritseva keskkonna kohta.

Aasta moto: Hoian loodust ja loodus hoiab mind!

Aastat läbiv mõte: „Lähme kõik õue!“