Meie üritused 2019/2020 õa

Selle õppeaasta üritused lähtuvalt Kiiu Kiigepõnni lasteaia pedagoogilise nõukogu protokollist nr 18 (29.08.2019)  on:

  • Lasteaia 5. sünnipäeva pidu – oktoober
  • Jõulukontsert Kuusalu kirikus – 12. detsember
  • Jõululoo teemalised advendihommikud – detsembris advendijärgsetel esmaspäevadel
  • Põnnide luuletrall – märts
  • Lõpupidu – mai
  • Liikumispidu –  1.juuni

Rahvakalendri ja muude tähtpäevadega seotud üritused korraldavad rühmad ise oma soovil ja valikul. Jooksvalt toimuvad ka rühmade projektidest välja kasvavad üritused ning tegevused. Lasteaeda külastavad õppeaasta jooksul ka lasteteatrid.

Täpsem erinevate üritustega seonduv info on jooksvalt kättesaadav Eliisis ning rühmades (infostendil, info e-mailides jne).