Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“Kiusamisest vabaks! logo

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga veebruaris 2015 a.  Praeguseks kasutab meie lasteaias metoodikat neli rühma: Päikesepaid, Vikerkaared, Vihmatäpsud, Kuukiired.

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste laste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Pildiotsingu erasmus+ logo tulemusImage may contain: textKIIU KIIGEPÕNNI LASTEAED OSALEB ERASMUS+   ( ARCHIMEDESE ) PROJEKTIS “OUT NOW”

Out Now projekt sai alguse 2017 septembris ning kestab 2019 augustini.

Tegu on rahvusvahelise projektiga, mille juhtpartneriks on Norra lasteaed KVERNALAND BARNEHAGE. Teisteks partneriteks on Soomest MARTINNIEMEN PÄIVAKOTI, Rootsist FRILUFTS FÖRSKOLOR AB, Hispaaniast CEIP HORTA MAJOR ja Eestist KIIU KIIGEPÕNNI LASTEAED.

Põhieesmärk on jagada õuesõppe kogemusi ja ideid. Materjale, mõtteid, mänge saadetakse tavalise postiga ning emailide teel. Jagatase veel laste poolt tehtud mänge ja ülesandeid läbi QRkoodide ning Skype´i. Mänge ja ülesandeid teevad lapsed ise läbi ja hindavad, et millise riigi tehtu osutub nende lemmikuks. Hindamine toimub alati mänguliselt või tegevuslikult.

Samuti on olulised kohtumised erinevates maades, et tutvuda teiste lasteaedade tööga ning jagada õuesõppe kogemusi, rääkida projekti tegemistest oma lasteaedades.

Valminud on avalik Facebooki leht Out Now, millelt võib leida erinevate riikide postitatud õuesõppe toimetusi, mida saab proovida lastega teha. https://www.facebook.com/groups/333776853760350/

Lasteaias on ka Out Now nurgake, kus üleval einevate maade QR-koodid ja laste poolt tehtud lipud ja vahetuv materjal erinevate riikide kohta.

Kõik kohe õue!