Meie missioon

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed on kaasaegne omanäoline mängu- ja arenemiskoht igale eelkoolieas lapsele.

 

Meie visioon

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed on motiveeritud personaliga, lapse individuaalsust arvestav, usaldusväärne koostööpartner nii lapsevanemale kui kogukonnale.

 

Meie väärtused

Innovaatilisus – oleme uuendusmeelsed ja avatud

Turvalisus – pakume lastele ohutut, innustavat õpi- ja mängukeskkonda

Lapsekesksus – kõik meie otsused lähtuvad lapse vajadustest

Partnerlus – tahame, oskame ja loome koostöös huvigruppidega tervisliku keskkonna

Loovus – peame oluliseks põnevaid ideid, mõtteid ja lahendusi