Meie missioon

Toetame perekonda lapse arendamisel lapsekeskses, loovas ja turvalises keskkonnas.

 

Meie visioon

Väikesest kiigepõnnist kasvab ennast ja teisi väärtustav, loov, teadmishimuline ning elurõõmus laps.

 

Meie väärtused

LAPSEKESKSUS – esikohal on lapse huvid, ideed, tema tugevused ja eripära.

LOOVUS – julgus uudselt mõelda, katsetada, leida lahendusi ning neid ellu viia.

MEESKONNATÖÖ – meil on ühised väärtused ja eesmärgid. Me usaldame, austame ja toetame üksteist. Hoolime endast ja teistest.

 

Meie moto

Ma kuulen ja ma unustan.

Ma näen ja ma jätan meelde.

Ma teen ja ma mõistan.