LASTEAIA OSALUSTASU

Kuusalu valla koolieelsete lasteasutuste osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on 36 eurot, millest kohatasu on 23 eurot ja õppetasu on 13 eurot.

Kui lapsed ja vähemalt üks vanematest on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla elanikuna ning perest käib korraga valla lasteaias enam kui üks laps, siis nõutakse perelt kohatasu vaid ühe lapse, õppetasu aga kõikide lasteaias käivate laste eest.
TOIDURAHA
Kiiu Kiigepõnni Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 1,50 eurot, millest hommikusöök on 0,375, lõunasöök 0,75 ja oode 0,375 eurot.

 

TASUMISVIIS

Osalustasu ja toiduraha tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel üldjuhul Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.

 

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes