Hoolekogu liikmed 2018/2019. õppeaastal

Merilin Laasik – lapsevanem

Jaanus Edala – lapsevanem

Kristel Makus – lapsevanem

Anne Pärtel – lapsevanem

Kairi Pirk- Vatunen – lapsevanem

Marili Karna – lapsevanem

Astrit Vaimla – õpetajate esindaja

Anu Kirsman – Kuusalu Vallavalitsuse esindaja