Juulikuise valverühma moodustamine Kuusalu vallas:

  • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 1. – 17. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 20. – 31. juuli 2020 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta
  • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivad lapsevanemad sõlmivad Kuusalu vallaga sellekohased lepingud. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt  ja paberkandjal
  • Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil.

Täpsem info: https://bit.ly/3eYjKzC