Kuigi on covid-19 viiruse levik Eestis on taandumas, peame endiselt olema valvsad ja teadlikud sellest, et viirus ei ole kuhugi kadunud. Viiruse võimaliku taasleviku takistamiseks ja meie kõigi tervise huvides, kasutame oma lasteaias endiselt ohutuse erimeetmeid. Palume neist kõigil vastutustundlikult kinni pidada:

  • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
  • Hommikust ja õhtust ühist valverühma ei ole. Kõik rühmad on avatud alates 7.00 kuni laste kojuminekuni.
  • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud va. erikokkuleppel. Kui rühm ei viibi parasjagu õues, siis võtab rühmatöötaja lapsed vastu ning annab vanemale õhtul üle rühma välisukselt.
  • Hoiame rühmade vahelised ja lasteaias viibivate isikute kontaktid võimalikult madalad. Laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu.
  • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu.
  • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
  • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida.
  • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge terved!

Kiigepõnnide pere

 

Info covid-19 leviku hetkeolukorra kohta leiate:
Terviseameti koduleht