Meil on teid hea meel tervitada kohe algava uue õppeaasta puhul!

Kõige tähtsam algaval lasteaia õppeaastal on meie kõigi tervis. Peame endiselt olema valvsad ja teadlikud COVID-19 viiruse olemasolust ja selle leviku võimalikust laienemisest. Olukorraga seoses on lasteaias endiselt kasutusel erimeetmed. Palume kõikidest uuendatud meetmetest vastutustundlikult kinni pidada:

 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Avatud on taas ühine valverühm (hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.45–19.00). Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla. Valverühm on võimalusel õues, väga halva ilma korral aatriumis. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus.
 • Lapsevanemad, kes on täiesti terved, võivad siseneda rühma esikusse (kahe rühma vaheline ühisala). Rühma garderoobi võib siseneda äärmisel vajadusel ja lühiajaliselt (nt selleks, et üle vaadata ja korrastada lapse riiete riiulit).
 • Hoiame rühmade vahelised ja lasteaias viibivate isikute kontaktid võimalikult madalad. Laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu.
 • Taastame endise puudumisest teatamise süsteemi – vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kell 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Kui Eliisile vanemal ligipääs puudub, siis võib vanem teavitada lasteaia üldtelefonile (6464390) helistades või saates e-kirja rühma elektronpostkasti.
 • Kunsti-, muusika- ja liikumistunnid toimuvad tavapäraselt rühmade kaupa.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaias on lubatud laste huviringide toimumine.
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest.

27.08.2020 toimunud pedagoogilise nõukogu otsusega:

 • Sel poolaastal ei planeerime me lasteaia ruumides suuri ülelasteaialisi üritusi (va lasteaia ühine sünnipäeva tähistamine õues).
 • Lastevanemate üldkoosolekut ei toimu. Toimuvad rühmade koosolekud (võimalusel saalis), mille täpsemast toimumisajast teavitavad teid rühmaõpetajad.
 • Lasteteatreid me sel poolaastal lasteaeda ei kutsu.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge kõik terved!

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo