Head lapsevanemad!

Sel lasteaia õppeaastal on kõige tähtsam meie kõigi tervis. Peame järjepidevalt olema valvsad ja teadlikud COVID-19 viiruse olemasolust ja arvestama selle leviku laienemisega. Olukorraga seoses on lasteaias kasutusel erimeetmed. Palume kõikidest erimeetmetest vastutustundlikult kinni pidada:

 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Avatud on ühine valverühm (hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.45–19.00). Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla. Valverühm on võimalusel õues, väga halva ilma korral aatriumis. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus.
 • Lapsevanemad, kes on täiesti terved, võivad siseneda ainult rühma esikusse (kahe rühma vaheline ühisala) jälgides, et korraga viibib esikus 1 inimene kandes maski. Selle reegli jälgimiseks palume teil arvestada ooteajaga õues ning varuda lapse üleandmiseks rühma rohkem aega.
 • Rühma garderoobi palume mitte siseneda.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaeda on lubatud ainult erikokkuleppel ning tingimusel, et siseneja kannab kaasa võetud maski ning desinfitseerib käed.
 • Laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu.
 • Lapse puudumisest teavitab vanem  rühma töötajat hiljemalt kell 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Kui Eliisile vanemal ligipääs puudub, siis võib vanem teavitada lasteaia üldtelefonile (6464390) helistades või saates e-kirja rühma elektronpostkasti.
 • Kunsti-, muusika- ja liikumistunnid toimuvad tavapäraselt rühmade kaupa.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Alates 2. veebruarist on lubatud kunstiringi, inglise keele ja muusikastuudio toimumine järgmistel tingimustel:
  • huviringis osalevate laste grupi suurus on 10 last+juhendaja.
  • ühes huviringi tegevuses osalevad maksimaalselt kahe erineva vastasrühma lapsed
  • väljastpoolt maja tulev ringijuhendaja kannab maski

Mudilasringi tegevus on jätkuvalt peatatud.

Täpsem info juhendajatelt.

 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida. Lähikontaktse juhis.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge kõik terved!

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo

Juulikuise valverühma moodustamine Kuusalu vallas:

 • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 1. – 17. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 20. – 31. juuli 2020 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta
 • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivad lapsevanemad sõlmivad Kuusalu vallaga sellekohased lepingud. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt  ja paberkandjal
 • Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil.

Täpsem info: https://bit.ly/3eYjKzC

Jõululaat ja jõulukohvik Kiiu Kiigepõnnis

12 ja 13. detsembril 2018

algusega 16:30 ja lõpuga 18:30.

Armas teeline, tule meie juba traditsioonilisele jõululaadale ja kohvikusse,

mille tulu läheb meie unistuse õuesõppepaviljoni täitumise tarbeks loodud kogumisfondi.

Laadal loterii, mille iga loos võidab!

Lapsed meisterdavad rühmades laadale oma üllatusi.

Kindlasti saab maiustada maitsvate ampsudega ning leida midagi kingikotti!

Laadal ja kohvikus liiguvad laps ja vanem üheskoos, et neil oleks hea avastada,

mida laat pakub ja koos aega veeta kaunil jõulukuul.

Siginat-saginat kingikoti krabinat ja üllatusi sussidesse!

Teie kiigepõnnid!

Muinasjutuaed – seal imeline lapsepõlveaeg”

Esmaspäeval 17.09 on meil saalis õppeaastat tervitav

muinasjutuline avaaktus algusega kell 10.00.

Aktusest saab muinasjutt.

Oodatud on kõik meie maja pisikesed kiigepõnnid ja

julgelt võivad tulla ka kodused suured kiigepõnnid.

Imelist muinasjutuaastat meile 🙂

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra muutmine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Kuusalu Vallavolikogu muutis 25. novembril 2015 lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes.
Sisse viidud muudatustega saate tutvuda SIIN

Muudetud korra tervikdokument asub SIIN

Anname teada, et 23. ja 31. detsembril on lasteaed avatud 7.00-16.00.