Meie lasteaia õue õpikeskkond on saanud suure täienduse – valmis on saanud meie uus ÕUESÕPPE PAVILJON.

Paviljoni soetamist toetasid meie lapsevanemad (jõulu- ja mihklilaatade tulu) ning Kuusalu Vallavalitsus.

Suur aitäh kõikidele toetajatele!

4. oktoobril tähistasime meie lasteaia sünnipäeva. Palju õnne, armas Kiigepõnn, oledki juba 7. aastane!

   

 1. septembril 2021 avasime pidulikult Kiigepõnnide õppeaia, mille rajasime koostöös lastevanematega mais 2021. Meid toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Põnevat kooskasvamist, uurimist ja avastamist nii väikestele kui ka suurtele Kiigepõnnidele!

 

 

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldustele ja juhistele kehtivad alates 1.09.2021 meie lasteaias järgmised erimeetmed, millest palume kõigil vastutustundlikult kinni pidada:

 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Ühine valverühm on avatud hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.45-19.00 õues. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus. Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla.
 • Rühmad on avatud 7.30-17.45. Vastasrühmade liitmist kasutame erandkorras (nt töötajate haigestumisel).
 • Erinevate rühmade laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Ülemajalised lasteaia üritused toimuvad õues.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu. Söömine toimub alates 1.09.2021 kahes vahetuses vastavalt lasteaia 2021/22 õa päevakavale.
 • Lasteaia päeva jooksul viibime lastega palju õues. Selleks on vajalik, et lastel oleks lasteaias olles olemas ilmastikukindel riietus.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole lubatud (va erikokkuleppel nt harjutamine lasteaiaga, arenguvestlused, õppe- või huvitegevuse läbiviimine).
 • Lasteaia hoonesse sisenemisel kannab lapsevanem maski.
 • Lapsed võtab rühmatöötaja vastu ning annab vanemale õhtul üle rühma välisukselt. Palume oma tulekust märku anda rühma uksekellaga.
 • Vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kl 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Lasteaias saavad toimuda huviringid. Lasteaias toimuvates huviringides osalevad ühes tegevuses maksimaalselt kahe erineva vastasrühma lapsed.
 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Lasteaed teavitab seejärel haigusjuhtumist Terviseametit. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Lähikontakti korral lasteaias ei pea jääma karantiini haigustunnusteta kuni 12-aastased lapsed, täielikult vaktsineeritud ja viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbipõdenud inimesed.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest ning hoiame distantsi.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge terved ja hoitud!

Lasteaed ja rühmaõpetajad on vajadusel valmis andma erinevat nõu ning soovitusi lapse arengu toetamiseks! Soovitusi leiate ka: www.tarkvanem.ee

Praegusel pingelisel ajal ärge jääge oma muredega üksi! Häid soovitusi oma vaimse tervise hoidmiseks selleks leiate: www.peaasi.ee

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo

Juulikuise valverühma moodustamine Kuusalu vallas:

 • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 1. – 17. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 20. – 31. juuli 2020 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta
 • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivad lapsevanemad sõlmivad Kuusalu vallaga sellekohased lepingud. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt  ja paberkandjal
 • Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil.

Täpsem info: https://bit.ly/3eYjKzC

Jõululaat ja jõulukohvik Kiiu Kiigepõnnis

12 ja 13. detsembril 2018

algusega 16:30 ja lõpuga 18:30.

Armas teeline, tule meie juba traditsioonilisele jõululaadale ja kohvikusse,

mille tulu läheb meie unistuse õuesõppepaviljoni täitumise tarbeks loodud kogumisfondi.

Laadal loterii, mille iga loos võidab!

Lapsed meisterdavad rühmades laadale oma üllatusi.

Kindlasti saab maiustada maitsvate ampsudega ning leida midagi kingikotti!

Laadal ja kohvikus liiguvad laps ja vanem üheskoos, et neil oleks hea avastada,

mida laat pakub ja koos aega veeta kaunil jõulukuul.

Siginat-saginat kingikoti krabinat ja üllatusi sussidesse!

Teie kiigepõnnid!

Muinasjutuaed – seal imeline lapsepõlveaeg”

Esmaspäeval 17.09 on meil saalis õppeaastat tervitav

muinasjutuline avaaktus algusega kell 10.00.

Aktusest saab muinasjutt.

Oodatud on kõik meie maja pisikesed kiigepõnnid ja

julgelt võivad tulla ka kodused suured kiigepõnnid.

Imelist muinasjutuaastat meile 🙂