Meil on teid hea meel tervitada kohe algava uue õppeaasta puhul!

Kõige tähtsam algaval lasteaia õppeaastal on meie kõigi tervis. Peame endiselt olema valvsad ja teadlikud COVID-19 viiruse olemasolust ja selle leviku võimalikust laienemisest. Olukorraga seoses on lasteaias endiselt kasutusel erimeetmed. Palume kõikidest uuendatud meetmetest vastutustundlikult kinni pidada:

 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi (ka köha ja nohuga lapsed jäävad koju). Ka haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida.
 • Avatud on taas ühine valverühm (hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 17.45–19.00). Valverühm on vajaduspõhine ning mõeldud lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla. Valverühm on võimalusel õues, väga halva ilma korral aatriumis. Soovitame jälgida, et valverühmas oleks lastel piisavalt soe ja ilmale vastav õueriietus.
 • Lapsevanemad, kes on täiesti terved, võivad siseneda rühma esikusse (kahe rühma vaheline ühisala). Rühma garderoobi võib siseneda äärmisel vajadusel ja lühiajaliselt (nt selleks, et üle vaadata ja korrastada lapse riiete riiulit).
 • Laste ühist mängimist lasteaia aatriumis ei toimu. Aatriumit ja saali kasutame rühmade kaupa.
 • Lapsed söövad rühmades, ühist söömist söögisaalis ei toimu.
 • Taastame endise puudumisest teatamise süsteemi – vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kell 8.00 Eliisi kaudu, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Kui Eliisile vanemal ligipääs puudub, siis võib vanem teavitada lasteaia üldtelefonile (6464390) helistades või saates e-kirja rühma elektronpostkasti.
 • Kunsti-, muusika- ja liikumistunnid toimuvad tavapäraselt rühmade kaupa.
 • Lastel ei ole lubatud lasteaeda tuua isiklikke mänguasju (va lemmik kaisukas).
 • Lasteaias on lubatud laste huviringide toimumine.
 • Lasteaia õueala on avalikuks kasutamiseks suletud.
 • Palume lapsevanemal lasteaeda koheselt teavitada lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Haigestumise korral võtab lapsevanem ühendust ka oma perearstiga. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida.
 • Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest.

27.08.2020 toimunud pedagoogilise nõukogu otsusega:

 • Sel poolaastal ei planeerime me lasteaia ruumides suuri ülelasteaialisi üritusi (va lasteaia ühine sünnipäeva tähistamine õues).
 • Lastevanemate üldkoosolekut ei toimu. Toimuvad rühmade koosolekud (võimalusel saalis), mille täpsemast toimumisajast teavitavad teid rühmaõpetajad.
 • Lasteteatreid me sel poolaastal lasteaeda ei kutsu.

Täname mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Olge kõik terved!

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise ja eriolukorra kohta leiate allpool toodud linkidelt:

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Kuusalu valla kriisiinfo

Juulikuise valverühma moodustamine Kuusalu vallas:

 • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 1. – 17. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 20. – 31. juuli 2020 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta
 • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivad lapsevanemad sõlmivad Kuusalu vallaga sellekohased lepingud. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt  ja paberkandjal
 • Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil.

Täpsem info: https://bit.ly/3eYjKzC

Jõululaat ja jõulukohvik Kiiu Kiigepõnnis

12 ja 13. detsembril 2018

algusega 16:30 ja lõpuga 18:30.

Armas teeline, tule meie juba traditsioonilisele jõululaadale ja kohvikusse,

mille tulu läheb meie unistuse õuesõppepaviljoni täitumise tarbeks loodud kogumisfondi.

Laadal loterii, mille iga loos võidab!

Lapsed meisterdavad rühmades laadale oma üllatusi.

Kindlasti saab maiustada maitsvate ampsudega ning leida midagi kingikotti!

Laadal ja kohvikus liiguvad laps ja vanem üheskoos, et neil oleks hea avastada,

mida laat pakub ja koos aega veeta kaunil jõulukuul.

Siginat-saginat kingikoti krabinat ja üllatusi sussidesse!

Teie kiigepõnnid!

Muinasjutuaed – seal imeline lapsepõlveaeg”

Esmaspäeval 17.09 on meil saalis õppeaastat tervitav

muinasjutuline avaaktus algusega kell 10.00.

Aktusest saab muinasjutt.

Oodatud on kõik meie maja pisikesed kiigepõnnid ja

julgelt võivad tulla ka kodused suured kiigepõnnid.

Imelist muinasjutuaastat meile 🙂

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra muutmine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Kuusalu Vallavolikogu muutis 25. novembril 2015 lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes.
Sisse viidud muudatustega saate tutvuda SIIN

Muudetud korra tervikdokument asub SIIN

Anname teada, et 23. ja 31. detsembril on lasteaed avatud 7.00-16.00.