Hoolekogu liikmed 2017/2018.õppeaastal

Tanel Tomson – esimees

Kairi Pirk – Vatunen – aseesimees

Alisa Lepik

Karin Tensing

Marili Karna

Astrit Vaimla

Kristi Vetemaa