Hoolekogu koosseis 2016/17 õa:

Hoolekogu esimees Tanel Tomson – Kuukiirte rühma lapsevanem, tanel.tomson@eesti.ee

Hoolekogu aseesimees Kairi-Pirk Vatunen – Vikerkaarte rühma lapsevanem,

kairi.pirk-vatunen@mfa.ee

Raul Valgiste – Päikesepaide rühma lapsevanem, raul.valgiste@kuusalu.ee

Karin Viskar-Pärn – Vihmatäpsude rühma lapsevanem, karin.viskar@gmail.com

Marju Loorits – Pilvetupsude rühma lapsevanem, marjuloorits@gmail.com

Marili Karna – Tähesärade rühma lapsevanem, olen_marili@hotmail.com

Astrit Vaimla – õpetajate esindaja, 5ryhm.kiiu@kuusalu.ee

Kristi Vetemaa – Kuusalu vallavalitsuse esindaja, kvetemaa@gmail.com